Een nieuwe dag begint met het geluid van de Koekoek.